Köpa fönster, få hjälp på tel. 0771 26 74 74 | Måndag - Torsdag: 08:00 - 16:30 | Fredag: 08:00 - 15:00

Menu menu mobilAllmänna Villkor - BonusFönster


Nedan kan du hitta BonusFönsters Allmänna villkor på fönster och dörrar. Varje ämne har en direkt länk så du lättare kan hitta den gällande texten. Vi rekommenderar att läsa igenom punkterna för bättre inblick.

Index över Allmänna villkor:


Trä som naturmaterial

BonusFönster : Allmänna sälj och leveransvillkor.

Trä som naturmaterial:
Även om BonusFönster använder kärnträ med hög andel kärnträ för sina dörrar och fönster skall det nämnas att trä är ett levande material som även efter de mycket krävande behandlingsprocesser kan förändra sig.

Det kan uppstå små ändringar på ytan som inte är garanti- och reklamations-berättigade, som t.ex. sprickor, kvistgenomslag och liknande.

Tillbaka till toppen

Trä - Kåda - hartsdroppar

BonusFönster : Allmänna sälj och leveransvillkor

Kåda i träfönster och dörrar:

Alla våra fönster och dörrar bearbetas grundligt samt ytbehandlas. Det kan dock uppkomma (i vissa fall snabbare än andra) mindre utträngning av kåda i form av små prickar som i vissa fall även kan penetrera färgen och bilda små droppformade klumpar på utsidan av målningen. Det kan också ske förändringar vid kvistarna. Detta täcks inte av garantin.

Vanligtvis så sker inte detta men det är ett täcken på att virket är friskt och bra.

Lösning:
Koda kan lätt tas bort genom att försiktigt med en trasa med tvättsprit och vatten på.

Tillbaka till toppen

Priserbjudande på fönster och dörrar

BonusFönster: Allmänna sälj och leveransvillkor

Priserbjudande:
Erbjudandet/orderbekräftelsen gäller i 8 dagar från erbjudandets datum, uträknat i sek inklusive moms och gäller endast för en samlad beställning om inte annat är upplyst.

Vi gör dig uppmärksam på att du inte har beställt eller köpt något så länge vi inte har mottagit din underskrift.

Om du har accepterat beställningen bör du för säkerhetsskull kontakta oss för att bekräfta mottagandet
om du inte har hört från oss senast 7 dagar efter du har skickat orderbekräftelsen.

Tillbaka till toppen

Orderbekräftelse

BonusFönster: Allmänna sälj och leveransvillkor

Orderbekräftelse:

Den orderbekräftelse som skickas med bilagor / anmärkningar / speciella önskningar är alltid den som gäller om den skiljer sig från de måttangivelserna samt våra allmänna sälj och leveransvillkor.

Tillbaka till toppen

Måttangivelser - hur är måtten presenterade

Måttindikation
Generella försäljnings- och leveransvillkor.


Måttangivelser:

BonusFönster upplyser alla mått på sina fönster och dörrar i centimeter i ordningen BREDD x HÖJD.
Måtten är alltid hela produktens utvändiga karmmått (Ej modulmått), bredd x höjd om inte annat framgår.

Tillbaka till toppen

Produktutförande

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Produktutförande:
Produkterna är av fabriksproducerad hantverksmässig kvalitet.
Alla produkter från produkter från produktserierna CE-Kärnträ, Trä/Alu och DVV är CE märkta.

Profiler / aluminium glaslister o.s.v....

Vi tar förbehåll för mindre profil- och produktändringar i samband med löpande förbättringar och marknads anpassningar.

Produktionsinfo: andra färger (från 1 maj 2017)
Obs! - Det finns mindre produktionsändringar av produkter som inte är målade i Standardvit RAL9010

Varmgalvaniserade gångjärn
Varmkantens färg vis spröjsen är alufärgad.

Tillbaka till toppen

Ångerrätt

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Ångerrätt:

Köparen görs uppmärksam på att denne har 14 dagar ångerrätt i förbindelse med distansförsäljning. Köparen ger dock samtycke till att säljaren kan påbörja utförandet innan ångerrätten löper ut, således att när utförandet påbörjas är det inte längre möjligt att använda ångerrätten inför säljaren. Köparen ger samtycke till att säljaren strax vid mottagandet av ordern kan påbörja utförandet av ordern.
Köparen kan härefter inte ångra köpet och det är här inte längre möjligt att ändra t.ex öppningsriktningar, alulister, färger o.s.v… Vi rekommenderar därför att erbjudandet kontrolleras noggrant innan det skickas retur.

Tillbaka till toppen

Tidspunkt för leverans

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Leveranstidpunkt:

Tidpunkten för leveransen är i enlighet med den angivna tidpunkten i orderbekräftelsen och räknas alltid från den tidpunkten när BonusFönster har mottagit en underskriven orderbekräftelse och fått alla tekniska frågor klarlagda av köparen (helgdagar och industrisemester ska tilläggas leveranstiden)
Vi tar förbehåll för force majeure, krig, brand, strejker, lockout, transportstörningar, skadegörelse av produktionsapparat, störning på vägarna (härunder snö- och isglatta vägar), material och fabrikationsfel, samt förseningar av råmaterial förbundna med framställningen av produkten.

Förseningar berättigar inte köparen till att häva köpet.

Du blir kontaktad 3-7 dagar före leveransen av DHL med information om leveransen.
Utkörning sker mellan kl. 07:00 - 21:30.

Om köparen inte kan ta emot leveransen på den tidpunkt BonusFönster har angett krävs det ett belopp på 140kr per dag excl. moms, för lagring. Produkten levereras med på nästa tur i köparens leveransområde med förbehåll för ledig plats på lastbilen.

Vid leverans med transportfirma så kommer transportfirman att kontakta er gällande tidpunkt för leveransen. Detta kan ta upp till 12 arbetsdagar efter det att BonusFönster har lämnat över varorna till transportfirman.

Vi rekommenderar att kolla igenom de produkter som levereras innan du beställer hantverkare för att undvika extra kostnader för er i händelse av eventuella fel eller fraktskador.
Tillbaka till toppen

Force Majeure och liknande oförutsägbara situationer

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Force Majeure:

Varje order mottages med förbehåll för force majeure inklusive, krig, brand, strejker, lockout, transportstörningar, skadegörelse av produktionsapparat, störning på vägarna, lastskador, material och fabrikationsfel, samt förseningar av råmaterial förbundna med framställningen av produkten.

Förseningar som inte berättigar köparen till att häva köpet.
Tillbaka till toppen

Leveransplats

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Leveransplats:

Leverans sker till en bekräftad leveransadress och köparen är ansvarig för att en fulllastad 17 meter lång och 4 meter hög lastbil kan komma fram till det anvisade avlastningsstället, var avlastning sker vid trottoarkanten.

Stora Produkter

Om det finns större produkter krävs det att köparen har en medhjälpare till förfogande.

OBS: Pallar över två meter lång och / eller större än 230 cm , kräver särskild leverans. Kunden måste betala direkte til transportföretaget för extra fraktavgiften engagerat

OBS: Onödig väntetid och förseningar av avlastningstiden debiteras köparen.
Tillbaka till toppen

Leveranssäkerhet

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Leveranssäkerhet:

Med hänsyn till produkternas säkerhet leverans ej på följande platser: Mark och grusväg, smal infart, kolonilott, ställen var det är nödvändigt att backa mer än 20 meter och andra svårt tillgängliga områden.

Tillbaka till toppen

Kvittens vi leverans - viktigt

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Fraktskador och köparens skyldighet vid leverans:
Köparen ska vid leveransen kontrollera det antalet mottagna produkter och kontrollera att det ej är några fraktskador innan man kvitterar för mottagande.

Om varorna är skadade eller om antalet produkter inte motsvarar fakturan ska det noteras direkt på mottagandekvitteringen och chauffören skall meddelas.

VIKTIGT:
Saknande produkter eller eventuella skador ska anmärkas skriftligt på mottagandekvitteringen annars förloras rätten till reklamation.

Vi rekommenderar att kolla igenom de produkter som levereras innan du beställer hantverkare för att undvika extra kostnader för er i händelse av eventuella fel eller fraktskador.

Tillbaka till toppen

Fraktkostnader

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Fraktkostnader på fönster och dörrar:
Fraktkostnaden som står angett på orderbekräftelsen är beräknad utifrån avståndet i förhållande till postnumret, men inkluderar också en expeditionsavgift för bl.a. hantering och förberedelse på lagret

Tillbaka till toppen

Fraktskador på fönster och dörrar

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Fraktskador och köparens skyldighet vid leverans:

Köparen ska vid leveransen kontrollera det antalet mottagna produkter och kontrollera att det ej är några fraktskador innan man kvitterar för mottagande.

VIKTIGT:
Saknande produkter eller eventuella skador ska anmärkas skriftligt på mottagandekvitteringen annars förloras rätten till reklamation.

Tillbaka till toppen

Garantier på Bonusfönsters fönster och dörrar

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor.

Garantier:
Det ges 10 års garanti för fel och skador på material och fabriksmålade varor förorsakade vid produktionen. För energiglas, handtag och beslag ges också 5 års fabriksgaranti.

Det lämnas ingen garanti på själva målningen och på omålade produkter.

Vid reklamationer av glas så följer vi branschorganisationen Svenska Planglas.
Riktlinjer kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas

Mer information om vår garanti kan ni finna på:
Bonusfönster 10 Års Garanti

Inåtgående dörrar:
vid inåtgående dörrar kan där förekomma vattenintrång.

Halvdörrar:
För maximal stängningstäthet och säkerhet ska handtaget på den nedersta halvdelen vara nere. Observera att halv dörrar kan endast beställas som utgående.

Produktgarantin för produkten som efter bedömning antingen ska repareras eller ersättas med nytt täcks endast självaste produkten och inte eventuella följdskador, monteringsarbete, ytterligare utgifter osv. Produktgarantin och reklamationsrätten gäller endast i Sverige. Vid utförsel av varor ska kunden själv ta hand om transporten av produkten till och från BonusFönsters huvudadress vid reklamation.

VIKTIG: Om det finns fel eller skador på en produkt vid leverans får produkten inte monteras för att reklamationsrätten skall gälla. Fel och skador på material och fabriksmålade produkter som orsakats av produktionen som visas innan monteringstillfället förfaller också att gälla om produkten är monterad.

Vi rekommenderar årligt underhåll /smörjning av gångjärn samt andra rörliga delar och färgen kontrolleras.
Var 2 - 3 år bör också produkterna målas om för att förlänga dess livslängd. Se också: underhåll

OBS! Vid reklamation ska det bifogas kopia av den tillhörande köpfakturan/orderbekräftelse

Tillbaka till toppen

Inåtgående dörrar

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Inåtgående dörrar:
Byggnadstekniska kan inåtgående dörrar inom dörrbranschen inte garantera 100% mot vatten intrång av särskilda väderförhållanden som regn och snö
Mot denna bakgrund finns det därför inga garantier mot inträngande vatten på inåtgående dörrar.
Observera att halv dörrar kan endast beställas som utgående.

Tillbaka till toppen

Reklamationer

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Reklamation av fönster och dörrar:
En reklamation ska ske skriftligt omedelbart efter mottaganden, alltid före monteringen och eventuell behandling.

Behandlingen av reklamationerna på fönster och dörrar sker så snabbt som möjligt och kunden blir kontaktad senast inför 30 dagar.

Reklamationsbehandling.
Alla reklamationer behandlas och lagas inom en period på max. 3 månader.

Reklamationer som är under vårt ansvar repareras, byts ut och/eller gives rabatter eller ersätts med nya produkter.
Ersättningen kan aldrig överstiga varans pris.

VIKTIG
Om det finns fel eller skador på en produkt vid leverans får produkten inte monteras för att reklamationsrätten skall gälla. Fel och skador på material och fabriksmålade produkter som orsakats av produktionen som visas innan monteringstillfället förfaller också att gälla om produkten är monterad.

se i övrigt reklamationsrätten

Link: Serviceformular

Tillbaka till toppen

Reklamationsrätt

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor
Reklamationsrätt på BonusFönsters fönster och dörrar:
Var uppmärksam på att rätten till reklamation upphör i följande tillfällen:

1.) Om varorna inte förvaras torrt och säkert.
2.) Utvändiga dörrar och fönster som inte är fabriksmålade
3.) Om monteringen av produkten inte är utförd hantverksmässigt korrekt.
4.) Inget eller bristfälligt underhåll som har varit den grundläggande orsaken till reklamationen.
5:) Sprickor i glaset eller spräckta fönster täcks inte av garantin.

VIKTIG:
Om det finns fel eller skador på en produkt vid leverans får produkten inte monteras för att reklamationsrätten skall gälla. Fel och skador på material och fabriksmålade produkter som orsakats av produktionen som visas innan monteringstillfället förfaller också att gälla om produkten är monterad.

OBS! Vid reklamation ska det bifogas kopia av den tillhörande köpfakturan/orderbekräftelse

Frågor:
Har du fler frågor angående fönster och dörrar från BonusFönster, är du alltid välkommen att ringa på 0771-267474

Tillbaka till toppen

Produktansvar

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Produktansvar:
I den mån BonusFönster skulle bli ålagd produktansvar av tredje part är köparen skyldig att hålla BonusFönster skadeslös i samma omfattning som BonusFönsters ansvar är begränsad för en sådan skada och en sådan förlust som BonusFönster enligt punkt a och b inte är ansvarig för varken överför köpare eller tredje man.

a) Skada på fast egendom och lösöre inträffad medan de sålda varorna är i köparens ägande.
b) Skada på produkter som orsakats av köparen eller för skada på fast egendom eller lösöre förorsakade som följd av dessa produkter. BonusFönster är inte ansvarig för skador på de sålda varorna som inträffar efter leveransen.

Vid inget tillfälle är BonusFönster ansvarig för förluster, vinstbortfall eller andra ekonomiska konsekvenser.
De nämnda begränsningar i BonusFönsters ansvar gäller inte om firman har gjort sig skyldig av grov oaktsamhet.

Om en tredje man framställer krav mot en av parterna om ersättningsansvar enligt denna punkt ska denna part omedelbart informera den andra parten om detta.

Tillbaka till toppen

Konflikt

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Vid olösbar konflikt:

Fredlig lösning
Om vi inte kan hitta en fredlig lösning är både BonusFönster och köparen ömsesidigt förpliktade till att acceptera att föra saken vidare till den domstolen som behandlar ersättningskravet som har lämnats mot en av dem på grund av en skada eller en förlust som påstås har skett på den sålda produkten.

Tvist:
Alla tvist eller oenighet i anledning av närvarande kontrakt ska så länge målet inte kan lösas med ett avtal avgöras vid rätten.

Tillbaka till toppen

Betalningsvillkor

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Alla levererade varor förblir BonusFönsters egendom
till betalningen av hela fakturabeloppet inkl. moms.
Tillbaka till toppen

Online betalning

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Du kan välja att betala med Visa eller MasterCard.
All överföring av pengar till Bonusfönster föregår på en säker, krypterad förbindelse. Att uppgifterna skickas krypterat kan man se i statuslinjen som ett stängt hänglås.
Betalning sker via DIBS som uppfyller väldigt stränga krav till säkerhet. På betalningssidan registreras uppgifter så som kortnummer, namn, utgångsdatum och CVV nummer.
DIBS sparar information om ditt kort, och när betalningen är genomförd tar DIBS bort all information. Vi uppfyller kraven för PCI DSS genom Epay och innehar SSL certifikat.
Betalningen genomförs:
Kortbetalning: Hela köps beloppet kommer vi automatisk att drar på ditt kreditkort i samband med att vi skicka leveransen från fabrik och fakturera.
Använder du internationella kreditkort kommer beloppet att reserveras på ditt kort från beställningen är gjort och till vi drar pengarna. Om du har bytt kort efter att du
genomförde beställningen måste du ge Bonusfönster besked, och samtidigt avtala hur du ska betala innan leverans.
Försäljning till minderårig:
Köpeavtal med minderårig kan endast genomföras med föräldrars eller vårdnadshavares godkännande. Bindande köpeavtal kan endast ingås med personer över 18 år.
Kreditköp kan endast genomföras av personer över 18 år.
Tillbaka till toppen

Offert

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

Betalning skall ske via banköverföring före leveransen då ordern blivit färdigproducerad. Betalningen skall vara mottagen senast 7 dagar efter
att ni blivit kontaktade gällande leverans/betalning. Skulle ej betalning vara mottagen inom 7 dagar tillkommer avgift för lagerhållning på 125 kr inklusive moms per dag.
Efter vi har mottagit betalningen så lämnas varorna vidare till en transportör som du blir kontaktad av med information om leveransen.
Tillbaka till toppen

Orderbekräftelse

BonusFönster – Allmänna sälj och leveransvillkor

När Bonusfönster har godkänt din online beställning skickas orderbekräftelse till dig med e-post. Orderbekräftelsen skickas till den e-post adress du upplyste när du beställde.
Orderbekräftelsen innehåller:
Namn på kund
Namn och adress på Bonusfönster AB
Beskrivning av beställda varor och pris i SEK inklusive moms.
Total köpesumma som ska betalas med specifikation av fraktkostnad och ev. avgifter.
Val av betalningssätt.
Beställningsdatum.
Förväntad leveranstid.
Leveransadress.
Ordernummer.
Valuta
Bonusfönsters allmänna villkor.
Att beställningen är genomförd.
Tillbaka till toppen