Upp till 50% webbrabatt Beställ senast 10 mars och betala bara 895 kr. för frakt!
30% WEBRABATT

Fönsterdelar:
vad heter delarna på ett fönster

Härunder visas placeringen av de olika delarna på ett fönster

med de använda fackuttryck - här visas ett bondehusfönster:

1) Luftventil
2) Tätningslista (glas)
3) Karm
4) Ram
5) Glaslist
6) Ruta (glas)
7) Spröjs
8) Gångjärnsida
9) Gångjärn
10) Bottenglaslist (här i aluminium)
11) Fönsterlås
12) Tätningslist
13) Fack (i öppet tillstånd)

Fönsterdelar