Upp till 45% webbrabatt Beställ senast 25 februari och betala bara 849 kr. för frakt!
30% WEBRABATT

Varm kant i energifönster:
bättre isolering och fler fördelar

Hos BonusFönster får du varm kant på dina fönster och dörrar

Beskrivning:
Varm kant är en svart plastlist som i sitt hålrum förses med isolerande material (se skillnaden på bilden över).
Varm kant sätts in i stället för aluminiumlisten som annars normalt används i energi fönster.
Eftersom det i 2006 blev lagplikt att alla fönster och dörrar skulle tillverkas med energiglas (max. u-värde 1,2) valde BonusFönster att gå ett steg vidare genom att påföra glasen en varm kant - utan extra kostnad för kunderna.

Med den varma kanten är man ett steg före i kampen om besparingar på värmeräkningen, eftersom glas med varm kant optimerar isoleringen.

Varm kant och dess fördel i energifönster
Varm kant ger också andra fördelar och förbättringar av energifönstrets isoleringseffekt och utseende.

De viktigaste är beskrivna härunder:
1. Med varm kant minskas kylförlusten väsentligt jämfört med metallprofilerna i de vanliga energirutorna. Metallprofilerna på vanliga termorutor och superlågenergi rutor fungerar helt enkelt som kylledning.
Det betyder ytterligare besparingar på värmeräkningen.
2. Med varm kant reduceras också kondens risken i kanterna och det betyder att möjligheten för imma bildning på dina nya fönster och dörrar också minskas märkbart.
3. Med varm kant blir fönstret också vackrare att se på och utsikten förbättras eftersom där inte längre är någon förstyrande och reflekterande aluminiumkant.