Bonusfönsters 10 års garanti

Bonusfönsters fönster och dörrar produceras på egna moderna fabriker.
Den höga kvalliten som både tillverkning och råvarorna håller gör att vi utöver den normala 5 års garanti erbjuder dig 5 års extra garanti, totalt blir det 10 års garanti på varor som är producerade på Bonusfönsters egna fabrik.

10 års garanti omfattar både CE Kärnträ, CE Trä/Alu och CE PVC.

10 års garanti gäller på produkter som är beställda från och med 17 maj 2015 med undantag av de kunder som har valt 5 års garanti i samband med tex en priskampanj.Detta framgår av orderbekräftelsen.
Ordrar eller varor som är beställda före den 17 maj 2015 har 5års garanti.

Villkor för Bonusfönsters 10 års garanti

Bonusfönsters 10 års garanti: Täcker varor som är levererade i Sverige och slutar att gälla om varan inte längre befinner sig i Sverige.

10 års garantin: Täcker material och produktionsfel. Produktions och materialfel åtgärdas i upp till 10 år efter beställningsdatumet.
Var uppmärksam på att det är beställningsdatumet, inte leveransdatumet.

Andvändning av 10 års garanti: Fel på varor skall reklameras inom skälig tid efter det att felet upptäcks. Reklamationen skall ske skriftligt samt att dokumentation av hur skadan har uppkommit skall bifogas. Även bilder samt en kopia av orderbekräftelsen skall bifogas. Det är kundens ansvar att visa nödvändig dokumentation av orderbekräftelse eller kvitto.

Omfattning 10 års garanti: Garantin täcker självaste produkten och inte eventuella merkostnader. Exempelvis montage, arbetskostnad eller andra merkostnader.

Garantiprocess:

Bonusfönsters serviceavdelning utreder samt fattar ett beslut på hur en reklamation skall åtgärdas. Detta kan ske på flera olika sätt. Tex reparation på plats, utbyte av skadad del eller ersättningsprodukt. I händelse av att produkten inte längre är närvarande i Bonusfönsters sortiment eller inte kan produceras utan väsentliga olägenheter och kostnader har bonusfönster rätt att tillhandahålla en alternativ likvärdig vara.

Bonusfönsters 10 års garanti undantag:

 1. Fyllningar och Trösklar i hårdträ samt vattenintrång på inåtgående dörrar.

 2. Fel, skador eller funktionsfel som kan härledas till avsaknad eller dåligt underhåll. Inkluderar undermålig eller dålig rengöring av varan.

 3. Rörliga delar och andra delar där uppkomsten till skadan är normalt slitage. Låskistor, cylindrar handtag, beslag, fästen, tätningslister, alubekläknad och lister tillverkas ej av Bonusfönster och garantin på dessa delarna täcks av tillverkaren av den separata delen. Observera att dessa delarna kan ha en annan garantitid.

 4. Ytbehandling, målning och andra förbehåll som inte omfattas av Bonusfönsters allmänna villkor. Ytbehandlade produkter som ej har blivit kontinuerligt underhållna som föreskrivs i Bonusfönsters underhållsmanual. Här nedan kan ni ladda ner ”Vinduesindustriens tekniske bestemmelser” för träfönster. Dessa reglerna gäller även Bonusfönsters träprodukter.
  Det är kundens ansvar att läsa igenom dessa dokument.

 5. Skador på en produkt som har utsatt för särskillt ogynnsamma förhållanden, extern påverkan från andra byggdellar, expanderande skumtyper, särskillda temperaturförhållanden, kemikalier, fukt eller klimat.

 6. Materialfel som under särskilda omständigheter inträffar efter leverans av produkten.

 7. Skador, fel eller brister som kan hänföras till otillräcklig förvaring, transport eller övriga frakskador. Samt montage som ej är utfört hantverksmässigt korrekt.

 8. Spräckta eller krossade rutor som normalt är ett försäkringsärende. Synliga glasfel som ej ingår in fönsterindustrins Synlige glasfejl, som inte ingår i ”Vinduesindustriens tekniske bestemmelser” för glasavvikelser. Tidsfristen för att reklamera ett visullet glasfel är 3 månader från och med leveransdatumet. Energiglaset produceras av en underleverantör och är begränsad till producentents garanti på 5års.

 9. Produkter som är monterade på särskillt utsatta områden med stor påverkan från klimat samt omgivning. Ex, Kustområden, fjäll eller liknande.

 10. Färgskillnader eller blekning av färgen/ytan som uppstår på grund av väder och vind.

 11. Skador som kan härledas till senare ändringar av produkten så som extra luftventil, brevinkast, kattlucka eller liknande.

Bonusfönsters 10 års garantibestämmelser i övrigt:

Att varan är hantverksmässigt korrekt monterad och att varan är kontinueligt underhållen enligt garantigivarens monteringsvägledning med hänvisning till beskrivningen av “Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer” (Bilag 14 i Vinduesindustriens tekniske bestemmelser), Den kan laddas ner direkt på bonusfönsters hemsida eller få skickad till sig av Bonusfönster.

Bilag 14 från Vinduesinduestriens tekniske bestemmelser kan hämtas här