Hur väljer du den rätta öppningsriktningen till din nya dörr?

Ska dörren öppnas inåt eller utåt? Många väljer samma öppningsriktning som de har på deras nuvarande dörr. Men i de flesta fall är det också möjligt att ändra öppningsriktningen på din nya dörr i förhållande till din gamla dörr. Om du är osäker på vad som kan göras kan du ta en bild som du kan skicka till oss på bb@bonusfonster.se.

Inåtgående ytterdörr:

Många väljer en inåtgående ytterdörr, för att man inte behöver gå åt sidan som du gör vid en utåtgående dörr.

Utåtgående ytterdörr:

Fördelen med en utåtgående ytterdörr är att du sparar mer plats inne i din bostad. Om det finns lite utrymme i din hall eller i tvättstugan, kan det vara en bra idé att överväga om din dörr ska öppnas utåt. En nackdel med en utåtgående ytterdörr är dock att du måste gå åt sidan när du öppnar dörren från utsidan och går in i ditt hem.

På bilden nedan kan du se öppningsriktningarna. Om du vill att din nya dörr ska öppnas höger in, betyder det att dörren öppnas in i huset och att gångjärnen är placerade i höger sida av dörren.

Vänster in:

Dörren öppnas utifrån och inåt. Sett inifrån är gångjärnen placerade i höger sida.

Enkeldörr:                                          Dubbeldörr:

     

Höger in:

Dörren öppnas utifrån och inåt. Sett inifrån är gångjärnen placerade i höger sida.

Enkeldörr:                                          Dubbeldörr:

     

Vänster ut:

Dörren öppnas inifrån och ut. Sett utifrån är gångjärnen placerade i vänster sida.

Enkeldörr:                                          Dubbeldörr:

     

Höger ut:

Dörren öppnas inifrån och ut. Sett utifrån är gångjärnen placerade på höger sida.

Enkeldörr:                                          Dubbeldörr:

     

Enkla dörrar:

Beställer du en produkt med en enkel dörr, ska du ta ställning till följande:

  • Ska din dörr öppnas inåt eller utåt?
  • Ska din dörr öppnas mot vänster eller mot höger?

Dubbeldörrar:

När du köper en dubbeldörr, ska du göra samma val som när du köper en enkeldörr. Du ska bestämma om dörren ska vara inåtgående eller utgående samt om dörren ska ha gångjärn i vänster eller höger sida. Du ska dock också bestämma vilken dörr som först ska öppnas, denna dörr blir gångdörren.

Du ska ta ställning till följande:

  • Ska din dörr öppnas inåt eller utåt?
  • Ska din dörr öppnas mot vänster eller mot höger?
  • Du ska ange vilken dörr som ska vara gångdörren. I illustrationen är dörren som är gångdörren angiven met ett dörrhandtag.

Är du redo för att beställa din nya dörr?

Vi tillverkar fönster och dörrar precis efter dina önskemål. Se vårt stora sortiment nedan!