Bonusfönster - Glastyper: Energiglas, råglas, ljudisolerat glas, frostat glas

Det är viktigt att man, för optimal besparing och utseende, väljer den riktiga kombinationen av ramar, glastyper, o.s.v. i de nya fönster eller dörrar.

Energiglas

U-värde: < 0,6
BonusFönster levererar alla fönster med gratis varm kant, som ger ännu bättre isolering och bättre utblick

Ljudisolerat energiglas

U-värde: < 0,66
Ljudisolerat glas används till ställen med hög brusnivå,som t.ex. tät på trafik, fabriker o.s.v... Med ljudisolerade glas kommer örat att uppfatta brusreduktionen som en halvering jämfört med vanlig glas.
Vi rekommenderar att INTE beställa luftventil på fönster med ljudisolerat glas eftersom en del av ljudisoleringen härvid försvinner.

Råglas (Cotswold energiglas)

U-värde: < 0,6   
Råglaset används oftast till badrum och fasad dörrar.
NB: Råglaset Cotswold kan inte levereras som ljudisolerat glas.

Frostat energiglas

U-värde: < 0,6
Det frostat glas används också oftast till badrum och fasaddörrar, och ger en lite mer modern och diskret look än råglas. Det frostat glas kan heller inte levereras som ljudisolerande glas.

Laminerat Energiglas (Säkerhetsglas)

U-värde: < 0,76 ( 4-12-3/3 ) inkl. varmkant. Den yttre rutan är lamineretglas. håller ihop glaset om det skulle gå sönder med en plastfolie. Detta för att man ej skall kunna trilla igenom rutan eller skada sig på glassplitter. Den inre rutan är det en härdad glasruta, om denna skulle gå sönder så blir det småsplitter så att man inte kan skada sig alvarligt på glassplittret.
OBS! Alla glaspartier som är monterade 60cm ifrån golv/markyta rekommenderas alltid säkerhetsglas.

Glaskvaliteter:

Vi tillverkar som standard alla våra dörrar och fönster med energrutor producerade på högteknologiska produktions-anläggningar med kvalitetsstyrning.
Det ger hög isolationseffekt och ger ca. 30% mindre värmeförlust än vanliga termorutor.
Det betyder stora årliga besparingar, på olja, gas, el med dina nya fönster och dörrar o.s.v.

BonusFönster levererar alla energiglas med varm kant

Energiglasen byggs upp med en speciell isolerande metallisk beläggning på det ena glaset och med gasarten argon i hålrummet.
Detta gör att ljus och värme får fri tillgång in genom rutan och stannar inne, värmeförlusten minskas betydligt jämfört med vanliga termorutor.

Montering med silikon

Allt glas monteras med silikon som ger 100% täthet och en bättre stabilitet i ramen utöver en bättre säkring mot inbrott.
Vi ger 10 års garanti på allt glas. Garantiperioden räknas från tillverkningstidpunkten.

Glastjocklek:

Standardmåtten på 2-glaskonstruktionen är (4-16-4) och vid ljudisolerande glas (4-14-6).
Ljudisoleringen uppnås p.g.a. de olika glastjockleken som gör att glasen inte rör sig i samma takt.