Billiga fönster och dörrar
– givetvis ansvarsfullt producerade

I den mån strävar vi efter att ta fram nya fönster och dörrar på ett ansvarsfullt och skonsamt sätt.

Därför tittar vi ständigt på våra processer, produktion och inköp – förbättringar är alltid välkomna.

Få en inblick i vilka områden vi optimerar vår produktion och vårt ansvar.

Grön energi är bra energi!

I både våra fabriker och kontor får vi grön energi. Mycket av uppvärmningen i våra fabriker sker även med vårt eget avfall i form av restmaterialet från fönster och dörrar. Det är smart! Det som inte kan användas för en, kan användas till något annat.

Alla lampor är givetvis LED, och är inställda på att sänka och tända/släcka automatiskt. Vi har även minimerat maskiner och utrustning som är i standby-läge. Alla anställda kommer ihåg att inte spendera mer än nödvändigt.

Aluminium är nödvändigt för produktionen av våra fönster och dörrar. Vi köper HYDRO REDUXA, som är ett lågemissions-aluminium, som produceras med just grön energi. Det kan minska CO2-utsläppen med 53 % – jämfört med vanligt aluminium.

Läs mer om HYDRO REDUXA här.

Återvinning är bra användning!

I samband med vår produktion av nya fönster och dörrar strävar vi efter att ha minimalt med spillmaterial. Dels för att det är onödiga resurser. Dessutom vill vi hålla nere kostnaderna för att säkerställa dig kvalitet till lägsta pris.

Det avfall som vi inte kan undvika sorteras och återvinns på bästa möjliga sätt. En del av det återstående materialet använder vi själva, annat överlämnas eller säljs för återvinning.

Bra kvalitet ger bra hållbarhet!

Vår omsorg om produktion och ansvar får inte gå utöver kvalitet eller pris. Det gör att du får fönster och dörrar av bra kvalitet som kan hålla i många år. Det är ansvarsfull produktion!

Du får alltid 10 års garanti på hela produkten och bra energiegenskaper, som alltid uppfyller gällande krav.

Säker transport är bra

För att kunna transportera fönstren och dörrarna säkert från våra fabriker och direkt hem till dig behöver de vara väl packade för att undvika fraktskador.

Vi gör ingenting utan hänsyn här heller. Pallarna som produkterna fästs på är gjorda av överblivet trä och är därför lite sneda att se på – men strunt i, de gör sitt jobb. Vi har en robot för att vira plast runt fönster och dörrar. Roboten kan minska användningen av plast eftersom den kan linda den tätt och bara använda den mängd som är absolut nödvändig.

Lastbilarna packas enligt konstens alla regler för att din beställning inte ska behöva ta för långa omvägar och använda onödigt bränsle.

Ta väl hand om dina fönster, det är bra stil!

Alla våra fönster och dörrar är tillverkade i god kvalitet och kan hålla i många år. Vi rekommenderar att du tar väl hand om dem och underhåller dem efter behov. Då kan de hålla ännu längre.

Kan ditt fönster eller dörr inte längre fungera? Då är det bra stil att lämna in det på en återvinningsplats, så att delarna kan sorteras och återvinnas.

Inwido sustainability award 2023 – det är ett stort pris!

2023 vann vi priset "sustainability" just för att vi har gått i en ansvarsfull och positiv riktning med hänsyn till klimat och miljö.

Detta innebär bland annat:

  • 90 % mindre CO2-utsläpp per fönster och dörr, jämfört med 2020
  • Vi återvinner resterande avfall där det är möjligt, för produktion eller för att värma upp fabrikerna.
  • All el i våra fabriker kommer från förnybara energikällor

Bonusfönster är en del av JABS Group, som ägs av Inwido, Europas ledande tillverkare av fönster