Upp till 55% webbpris / Beställ senast 29/5
 

CE-märkning

Våra fönster och dörrar är CE-märkta.

Sedan 2010 har det varit obligatoriskt att alla fönster och dörrar som säljs i EU ska vara CE-märkta. Detta innebär att det finns ett antal krav som vi, som tillverkare måste följa. Som tillverkare har vi undertecknat en försäkran som visar att kraven i produktstandarden uppfyllts.

För dig som konsument ger det trygghet och säkerhet att våra produkter är CE-märkta eftersom det innebär att våra produkter uppfyller ett antal krav för miljö, hälsa och säkerhet som är standard inom EU. Det är därför viktigt när du köper nya fönster och dörrar, att du vet om att de är CE-märkta.

Ett bra tips är att ha papper på att dina fönster och dörrar är CE-märkta, om du en dag skulle sälja ditt hus.

CE prestandadeklaration