Dörrdelar - vad heter delarna på en dörr

Härunder visas placeringen av de olika delarna på en dörr, med de använda fackuttryck - här visas en terrassdörr.

 1. Karm
 2. Spanjolett
 3. Ram
 4. Glaslist
 5. Ruta (glas)
 6. Botten glaslist (här i aluminium)
 7. Friktionsbroms
 8. 3-punkts-stånglås
 9. Gångjärn
 10. Tätningslist
 11. Spröjs
 12. Gångjärnsida
 13. Spännstycke