Få energieffektiviseringsstöd på upp till 30.000 kronor

Har du hört dom goda nyheterna? Du kan från och med 3 juli 2023 få energieffektiviseringsstöd på upp till 30.000 kr.

För att undvika dyra elpriser och bidra till ökad försörjningstrygghet har regeringen beslutat att från och med den 3 juli 2023 införa bidrag för energieffektivisering i småhus. Bidraget syftar till att främja energieffektivisering i småhus som värms med el eller gas.

Du kan ansöka om bidrag till energieffektivisering av små hus

70% av villorna i Sverige är byggda mellan 1960 och 1980. Enligt Energimyndigheten är majoriteten av dessa hus uppvärmda med el och/eller har 2-glasfönster. Då 2-glasfönster som är tillverkade på den tiden läcker ut mycket värme, och i kombination med el- eller gasuppvärmning, resulterar det i hög elförbrukning för dessa hushåll. Under vintern 2022/2023 blev detta särskilt dyrt för husägarna på grund av de extremt höga elpriserna. Nu vill regeringen hjälpa familjer med småhus, men hjälp av bidraget.
Vad är villkoren?

  • Du ska äga och bo i huset
  • Huset ska värmas upp med el eller gas
  • Bidraget ges för material men inte lön
  • Produkterna ska vara energieffektiva

Hur stort är bidraget?

Du kan få bidrag för högst hälften av de stödberättigande kostnaderna. Dock minst 10.000 kr och högst 30.000 kr.

Att tänka på

Den som genomför en åtgärd som berättigar till bidrag måste ha godkänd F-skatt. 
Länsstyrelsen i det aktuella länet hanterar och fattar beslut om ansökningarna. Bidraget kan sökas via en e-tjänst på Boverkets webbplats.