Energiglas

Du kan spara mycket pengar genom att byta ut äldre fönster mot energivänliga fönster. Hur effektivt ett energifönster är beror på fönstrets förmåga att begränsa husets värmeanvändning. Detta kan göras genom att antingen minimera U-värdet eller genom att öka mängden solljus som tränger in i dina fönster. Energiglasen har en isoleringsgas (argon) mellan glasen och en metallisk isoleringsbeläggning på ena sidan av glaset som bl.a. ger ljus och värme fri tillgång till bostaden.

U-värdet för fönstret (uw)

Fönstrens isoleringsförmåga beräknas som ett U-värde. U-värdet anger värmeförlusten och beskriver hur bra isoleringsförmågan är i fönstret. Kort sagt, hur mycket värme som passerar genom fönstret från insidan till utsidan. Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga har fönstret.

Energibalans (Eref-värde)

Eref-värdet anger fönstrets energibalans. Energibalansen anger därför sambandet mellan fönstrets värmeförlust och värmeökning. Ett fönster kan ge värme till ett hem genom solens strålar. Ett positivt värde får man därför genom att titta på fönstrets förmåga att låta solens strålar tränga in genom fönstret. Omvänt tittar man också på fönstrets förmåga att hålla värmen i bostaden. Ett negativt värde anger därför i vilken utsträckning fönstret isolerar och därmed bromsar värmeavgivningen.

En viktig faktor här är var fönstret sitter. Ett fönster i norrläge tillför väldigt lite värme medan ett fönster i söderläge ofta tillför betydligt mer värme till huset.

Ett totalt positivt Eref-värde innebär därför att mindre värme släpps ut än in, vilket gör att fönstret ger ett positivt energibidrag till bostadens totala värmekonto.

Vanliga frågor

  • Vad betyder U-värde?

    Fönstrens isoleringsförmåga beräknas som ett U-värde. U-värdet anger värmeförlusten och beskriver hur bra isoleringsförmågan är i fönstret. Kort sagt, hur mycket värme som passerar genom fönstret från insidan till utsidan. Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga har fönstret.
  • Vad är Erefs värde?

    Eref-värdet anger fönstrets energibalans. Energibalansen anger därför sambandet mellan fönstrets värmeförlust och värmeökning. Ett fönster kan ge värme till ett hem genom solens strålar. Ett positivt värde får man därför genom att titta på fönstrets förmåga att låta solens strålar tränga in genom fönstret. Omvänt tittar man också på fönstrets förmåga att hålla värmen i bostaden. Ett negativt värde anger därför i vilken utsträckning fönstret isolerar och därmed bromsar värmeavgivningen.
  • Vilka energibesparingar finns det med energiglas?

    Du kan spara mycket pengar genom att byta ut äldre fönster mot energivänliga fönster. Hur effektivt ett energifönster är beror på fönstrets förmåga att begränsa husets värmeanvändning. Detta kan göras genom att antingen minimera U-värdet eller genom att öka mängden solljus som tränger in i dina fönster. Energiglasen har en isoleringsgas (argon) mellan glasen och en metallisk isoleringsbeläggning på ena sidan av glaset som bl.a. ger ljus och värme fri tillgång till bostaden.