Fönsterdelar - vad heter delarna på ett fönster

Härunder visas placeringen av de olika delarna på ett fönstermed de använda fackuttryck - här visas ett bondehusfönster:

 1. Luftventil
 2. Tätningslista (glas)
 3. Karm
 4. Ram
 5. Glaslist
 6. Ruta (glas)
 7. Spröjs
 8. Gångjärnsida
 9. Gångjärn
 10. Bottenglaslist (här i aluminium)
 11. Fönsterlås
 12. Tätningslist
 13. Fack (i öppet tillstånd)