Imma och kondens på fönster och dörrar

Värt att veta om invändig imma och kondens på termorutor och energirutor
Invändig imma på termorutor och energirutor är ett problem som kan bero på olika faktorer.

Den vanligaste anledningen är brist på ventilation då bostaden plötsligt har blivit mycket tätare efter installeringen av nya fönster.

Man känner problemet:

Nu har vi precis köpt nya fönster och så blir det immigt!
Vad är det som händer:
Det som sker i verkligheten är mycket enkelt och logiskt.
I motsats till de gamla fönster som ofta kan vara mycket otäta så är de nyinstallerade fönster med nya tätningslistor, tillbehör, glas och nya fogar faktiskt så täta att luftskiftningen blir mycket reducerad.

Det betyder ju att man håller bättre på värmen och sparar pengar på uppvärmningen. Men omvänt så är där nu nästan ingen ventilation.

Med den fukt en familj avger (enligt Energistyrelsen; omkring 15 l vatten om dagen i form av vattenånga som kommer från svett och utandning, användning av köket, badrummen, klädtorkning o.s.v.)
så kan det uppstå kondens på insidan av termorutorna om temperaturen på det invändiga glaslagret är lägre än rumluftens daggpunktstemperatur.

Det vill säga att tidigare skedde ventilationen helt av sig själv med de gamla fönster, men nu måste man sjäv lufta ut för att vattenångan ska ut igen, varje dag.

Imman på fönster förekommer oftast om vintern på grund av den stora temperatursskillnaden ute och inne.

Problemlösning:

Försök att lufta ut bostaden i tvärdrag två gånger om dagen var du öppnar fönstren i ca. 6 minuter åt gången så golv och vägg inte hinner bli avkylda. Dessutom ska både köket och badrummet ventileras regelbundet.

BonusFönster - gratis varm kant

När energiglasen är med varm kant förminskas imma problemet på den invändiga sidan betydligt eftersom värmeledningen minskas.

Kom ihåg att du hos BonusFönster får den varma kanten gratis på dina fönster och dörrar

Hälsa och underhåll:

En korrekt utluftning är inte bara en hälsofråga, det är också en viktig del av underhållet av fönstren. Kondens på rutorna i träfönster kan på längre sikt ge mögel med en nedbrytning av träverket till följd.

D.v.s. att ventilation betyder att fönstrens hållbarhet förlängs.