Upp till 45% webbrabatt Beställ senast 25 februari och betala bara 849 kr. för frakt!
30% WEBRABATT

Fönster och dörrar - måttagning

Så tar du mått
VIKTIGT: BonusFönster beräknar alltid alla erbjudanden och orderbekräftelser i karmyttermått.


Måttagnings metod:

Bredd:
När man ska ta mått till sitt nya fönster / dörr tar man (ett trångt hålmått) d.v.s. från mur till mur.
Karmmåttet som ska på fönstret eller dörren bör därför vara 2-3 cm mindre än hålet i väggen.

Höjd:
När man mäter höjden ska man beräkna en motsvarande fog, men speciellt här är det viktigt att vara uppmärksam pä eventuella bågar i murverket över fönstret och fönsterbänken under fönstret som kan ha betydelse för fogarna.
Om du är osäker rekommenderar vi att en hantverkare tar de slutliga måtten innan beställningen.

VIKTIGT:
BonusFönster beräknar alltid alla erbjudande och orderbekräftelser på dörrar och fönster i yttre karmmåttet.

trångt hålmått

Öppningsriktningar:
Det är viktigt att ge den riktiga öppningsriktningen på den nya dörren.
Med hänvisning till ritningen ska man ange höger/vänster och utåt-/inåtgående riktning.

Dubbladörrar
För dubbladörrar är tillvägagångssättet det samma.
Om båda dörrarna är öppningsbara ska man upplysa vilken dörr som ska öppnas först.

Man ska ställa sig frågan:
Ska dörren öppnas utåt eller inåt?
Om dörren ska öppnas inåt ska du föreställa dig att du står in i huset och tittar på dörren, sedan ska du ange på vilken sida gångjärnen ska vara.

Om dörren ska öppnas utåt, ska du föreställa dig att du står utanför och tittar på dörren (här skulle dörren så vara höger eller vänster ut)
Genom alt klicka på bilden till höger kan de se den i stor storlek.

öppningsriktning