Fönster och dörrar - måttagning

Spara pengarna på en uppmätning och mät själv upp till dina nya fönster och dörrar – det går snabbt och enkelt! Och vi guider dig igenom processen.

Nedan kan du läsa vad du behöver vara uppmärksam på när du mäter upp till dina nya produkter. Vi guider dig också i öppningsriktning samt i vilka frågor som är bra att ställa dig själv innan du beställer hos oss. Eftersom det är viktigt att få lagt en korrekt beställning i vårt system, så vi snabbt och enkelt kan ta din beställning vidare till produktionen.

Så tar du mått

VIKTIGT: BonusFönster beräknar alltid alla erbjudanden och orderbekräftelser i karmyttermått.

Uppmätning till fönster och dörrar

Vi hjälper dig tryggt och säkert hur du mäter upp till dina nya fönster och dörrar. Till skillnad från vad många tror, så är det faktiskt väldigt enkelt att mäta upp till nya produkter själv. Följ vår steg-för-steg guide nedan, så får du koll på dina karmyttermått. När du har karmmått redo, så är du också redo för att genomföra beställningen direkt på vår hemsida.

När du ta mäta upp till nya fönster och dörrar, behöver du:

  1. Tumstock
  2. Penna och ett block för att notera måtten.
    Nu är du redo att mäta upp dina nya produkter.

Så tar du mått:

  1. När man ska ta mått till sitt nya fönster eller dörr, tar man “ett trångt hålmått” dvs från mur till mur.
  2. Karmmåttet som ska opplysas på fönstret eller dörren bör därför vara 2-3 cm mindre än murhålet.
  3. Det samma gäller naturligtvis för uppmätning av höjden, men speciellt här är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella bågar i murverket över fönstret och fönsterbänken under fönstret som kan ha betydelse för fogarna.

Om du är osäker rekommenderar vi att en hantverkare tar de slutliga måtten innan beställningen, så där är garanti för att dina nya dörrar och fönster får de riktiga mått.

Samma mått som de gamla fönster:

Uppmätning, utvändiga karmmått: Om de nya fönster eller dörrar ska ha samma mått som de gamla, kan du göra en uppmätning på de utvändiga karmmått. Kom ihåg att alltid upplysa hur du har gjort din uppmätning

Måttagnings metod:

Bredd:

Tumstock

Höjd:

När man mäter höjden ska man beräkna en motsvarande fog, men speciellt här är det viktigt att vara uppmärksam pä eventuella bågar i murverket över fönstret och fönsterbänken under fönstret som kan ha betydelse för fogarna.
Om du är osäker rekommenderar vi att en hantverkare tar de slutliga måtten innan beställningen.

Viktigt:

BonusFönster beräknar alltid alla erbjudande och orderbekräftelser på dörrar och fönster i yttre karmmåttet.

Öppningsriktningar på dörrar:

Utöver en precis uppmätning är det också viktigt att upplysa den riktiga öppningsriktningen på den nya dörren. Vid beställning av dörrar ska där med hjälp av ritningen anges höger/vänster och utåt-/inåtgående riktning.

För dubbla dörrar är tillvägagångssättet det samma. Om båda dörrarna är öppningsbara ska man upplysa vilken dörr som ska öppnas först.

Viktigt: 

När du beställer dina nya fönster eller dörrar är det mycket viktigt att du upplyser om måtten på din uppmätning är "trånga hålmått" eller "yttre karmmåttet".

Flyktväg / Nödöppning 

Var uppmärksam på reglerna för flyktväg i fönster vid tillfälle av brand.

Öppningsriktningar:

Dubbladörrar

För dubbladörrar är tillvägagångssättet det samma. Om båda dörrarna är öppningsbara ska man upplysa vilken dörr som ska öppnas först.

Om dörren ska öppnas utåt, ska du föreställa dig att du står utanför och tittar på dörren (här skulle dörren så vara höger eller vänster ut) Genom alt klicka på bilden till höger kan de se den i stor storlek.