BonusFönster: Monteringsvägledning

Alla fönster och dörrar kommer oborrade för karmskruv.
Detta är för att ni skall kunna välja vart ni sätter skruven samt välja modell på karmskruv.

Fönster

 1. Karmen på fönstret ställs i vägghålet, ca. 3-5 cm från väggens framkant och fästas med kilar, således att fogen har samma bredd hela vägen runt.
 2. Bottenkarmen ska vara i vågrätt.
 3. Karmen fästes först i de två övre hörnen med karmskruvar sedan dom två nedre skruvarna.
  Där efter monteras ramen så att det blir en jämn springa mellan ram och karm (justering kan företas med kilar).
 4. Om fönstret är under 100 cm högt, använd 2 karmskruvar på varje sida.
  Är fönstret högre än 100 cm. kan det vara nödvändigt med flera infästningar.
 5. Efter avslutad montage "stoppas" fönstret från utsidan med isolerande material t.ex rockwool.
  Försiktigt så ni inte trycker på karmen.
 6. Sätt i foglisten så den ligger ca. 1 cm. från frontkanten av karmen.
 7. Till sist fogas fönstret med elastisk fogmassa eller fogband.

Dörrar

 1. Gångjärnssidan sätts i lod och fastes med 3-4 karmskruvar.
 2. Därefter hänges dörramen på karmen och karmen justeras med kilarna.

Gångjärn:

Efter avslutat montage bör gångjärnen kontrolleras och justeras för maximal täthet.

Ett gott råd är, att luftavståndet mellan överkarm och dörram ska tillpassas så att där är mycket lite luft i handtagssidan i förhållande till gångjärnsidan.
Så kan dörren "sätta sig" utan att ”släpa”.

Montering av dörr bredvid ett sidoljus/sidoparti

Om du väljer att själv montera samman en dörr med ett sidoparti skall du vara uppmärksam på att gångjärnssidan alltid skall vara monterad i en vägg.
Detta för att ge mer stabilitet och för att minimera risken att dörren hänger sig.