BonusFönster stöder välgörande ändamål

Hos BonusFönster vill vi hjälpa till att stötta välgörenhetsorganisationer. På den här sidan kan du läsa mer om vad vi stöder och vad organisationerna arbetar med.

Vilka välgörande ändamål stöder BonusFönster?

Om du har en organisation du gärna vill stödja är du alltid välkommen att kontakta oss. För att säkerställa att så många människor som möjligt får hjälp från vår sponsring, stöder vi främst inom följande områden.

  • Syfte som gör skillnad för sjuka barn
  • Syfte som gör skillnad för cancerdrabbade
  • Organisationer som forskar kring sjukdomar och hjälper dem som drabbas av sjukdomen
  • BonusFönster stöder inte politiska projekt eller privatpersoner

Cancerfonden

BonusFönster har i år valt att stödja Cancerfonden. Cancerfonden arbetar med cancerforskning och finansierar just nu 500+ forskningsprojekt i Sverige, som på sitt sätt stöder forskning om hur cancersjukdomar behandlas. Dessutom sprider Cancerfonden kunskap om cancer och även hur man minskar risken att drabbas.

Förutom vår sponsring stöder vi Cancerfonden under hela september med 10 kr för varje beställning vi får.

Du kan läsa mer om vad Cancerfonden arbetar med här.