Vad är U-värde?

Det finns gott om pengar att spara genom att byta till energiriktiga fönster, och har du ett äldre hus med ursprungliga fönster kan förbättrat U-värde verkligen märkas på värmeräkningen. Hur effektivt energifönster är, beror på fönstrets förmåga att begränsa husets användning av värme; isolering. Det kan antingen göras genom att minimera U-värdet eller genom att öka den mängd solljus som tillförs genom dina fönster.

Beteckningar 

När du ska titta närmare på hur energieffektiva dina fönster är finns det flera saker du bör vara medveten om. Nedan kan du läsa om beteckningarna inom energifönster och vilka beteckningar som är viktigast för ditt hem. 

Fönstrens energibalans 

Ew står för energibalanstalet. Energibalanssiffran anger värmeförlusten vs. värmetillskott. Det är förhållandet mellan den energi som går förlorad under uppvärmningsperioden och den energi som tillförs gratis från solen. Energibalansen beror på var på huset ditt fönster sitter. Lägger du till ett fönster på husets norra sida tillförs ingen energi på vintern. Däremot kan ett fönster placerat på husets södra sida tillföra extra värme som kan ersätta dyr värme från radiatorerna. 

Beroende på vilka fönster du väljer till ditt hem kommer även Ew att vara olika. Det är just energistödet för det exakta fönstret i vald design och storlek. Du kan därför jämföra Ew från de olika leverantörerna och  enkelt bilda dig en överblick över vilka fönster som är mest energieffektiva. 
 

EREF-värde 

Om du inte har möjlighet att hitta fönstret i exakta mått kan du utgå från Eref. Eref är energibalansen för ett referensfönster, d.v.s. beräkningar baserade på ett referensfönster på 123 x 148 cm utan spröjs och baserat på tillverkarens standardruta. 
 

U-värde för fönstret (uw) 

Fönstrens isoleringsförmåga benämns som U-värde och man skiljer på fönstrets U-värde och själva glasets U-värde. U-värde står för värmeförlust och beskriver hur bra ditt fönsters isoleringsförmåga är. Kort sagt, hur mycket värme som går genom fönstret från insidan till utsidan. Ju lägre U-värde, desto bättre är det för dig. 

Ska jag titta på EREF-värdet eller uw? 

Om du ska överväga U-värdet (Uw) eller Eref beror på hur ditt hus ligger i förhållande till solen. Har du ett hus som håller sig mest i skuggan får du inte mycket gratis värme från solen och det är därför viktigare för dig att du har fönster som inte tappar värme. Här sparar du mest på värmeräkningen om du prioriterar ett lågt U-värde, och på så sätt håller värmen inne i huset. 

Har du däremot ett hus som utsätts för mycket solljus är det viktigt att dina fönster klarar av att utnyttja solljuset och du måste därför vara uppmärksam på fönstrens Gw, som är solvärmen fönster släpper in i ditt hem. På så sätt uppnår du bästa möjliga energibalans. Ett positivt Ew-värde innebär att mer värme släpps in än ut, d.v.s. fönstret ger ett energitillskott för uppvärmning av bostaden.