Rengöring av fönster och dörrar samt smörjning av gångjärn

Dina nya fönster och dörrar ska hålla i många år! Därför är det en god idé att ta hand om dem – det förlänger nämligen levnadstiden markant.

Här kan du läsa om hur du bäst behandlar dina nya produkter, så ser du till att de ser fina ut i många år framöver. Vid rengöring och smörjning av nya fönster och dörrar är det viktigt att följa anvisningarna noga, så är du säker på att behandlingen blir riktig.

En korrekt rengöring samt smörjning av gångjärn är också en viktig del av underhållet av dina fönster och dörrar:

  1. Efter ny montering av fönster och dörrar är det en bra idé att använda riklig mängder av vatten i samband med den första rengöringen.
    Här ska du också komma ihåg att ta bort eventuella silikon och lim rester.
    Det görs lätt antingen med förtunnare eller med bensin, men var försiktig med att inte slå de målade ytor på fönstret eller dörren.
  2. För de följande rengöringar av fönster och dörrar (tvättning av det utvändiga träverket) samt efter fönsterputsning ska ramarna och karmarna eftertorkas med en torr trasa.

Årlig smörjning:

Alla handtag, gångjärn, lås o.s.v. bör minst en gång om året genomgå en smörjning med vanlig hushållsolja och samtidigt hållas fri från dammsamlingar och smuts.

Generellt är det viktigt att komma ihåg att till rengöring af målade ytor på fönster och dörrar ska man aldrig använda upplösningsmedel som t.ex. bensin, förtunnare o.s.v.